Jaarboek 1961, XXXIII

  • Den oorspronck ende opkomste van ons clooster binnen de stadt ende vrijheyt van Turnhout (deel 1) (M. Hereswitha), p.III
  • “Arm en rijk” in een Kempisch dorp (A. Keersmaekers), p.125
  • Het orgel der Sint-Pieterskerk (Turnhout) in de 17e eeuw (E. Van Autenboer), p.145
  • Het landjuweel van de Sint Jorisgilden in Oosterhout (E. Van Autenboer), p.153
  • Vijftiendeeuwse geneeskundige recepten (R. Peeters), p.161