Jaarboek 1964, XXXVI

  • De Merovingische begraafplaats te Lutlommel (C. Van Bostraeten), p.3
  • De vroegste geschiedenis van de O.L.Vrouw-priorij te Korsendonck, 1393-1432 (deel 2) (R. Van Uytven), p.101
  • Het beheer van de stedelijke financieën te Herentals tijdens de 17e eeuw (J. Goris), p.169
  • Orgelbouwer Martin Posselius (+1646); een bijdrage tot zijn leven en werk (T.J. Gerrits), p.205
  • Primitieve rechtspraak zonder rechter (R. Lambrechts), p.227