Jaarboek 1965, XXXVII

  • De Herentalse stadsmagistraat (1600-1715) (J.M. Goris), p.3
  • Jef Claesen, schilder van de Liereman (1878-1965) (A. Claes), p.58
  • Het schutterskonflikt te Antwerpen in 1589: De Jonge Voetboog contra de Oude Voetboog (E. Van Autenboer), p.67
  • Orgels in de Sint-Michielskerk in Weelde (F. Verbiest), p.113
  • Nieuwe gegevens over de activiteit van orgelbouwer Christian Penceler in de Kempen (T.J. Gerits), p.119
  • Historische aantekeningen over de kerk van Beerse en de pastorie van Vosselaar (T.J. Gerits), p.131
  • De Latijnse school te Hulshout (R. Lambrechts), p.143
  • Landschapsgeschiedenis (R. P. [R. Peeters]), p.161
  • Bibliografie van de Archeologie in de provincie Antwerpen (R. P. [R. Peeters]), p.163
  • Z.E.H. Frans Spaey, Dr. Fil. Germ. Achiel Leys in-memoriam (R. P. [R. Peeters]), p.165