Jaarboek 1967, XXXIX

  • Bijdrage tot de studie van het analfabetisme en lager onderwijs te Turnhout (1795-1854) (1) (C. Keuppens), p.3
  • Aantekeningen over orgels te Turnhout en omgeving (E. Van Autenboer), p.117
  • Bouwstoffen voor de kerkelijke kunsrtgeschiedenis van Balen-Neet (T.J. Gerits), p.141
  • Onbekende werken van de Herentalse klokgieter Frans Claes (T.J. Gerits), p.165
  • De volkstelling van 31 december 1820 in het arrondissement Turnhout (P. Vos), p.169
  • Soldaten voor Napoleon te Gierle (R. Peeters), p.201