Jaarboek 1969, XLI

  • Uit de geschiedenis van Turnhout in de 16e eeuw: Voorbereiding, uitbarsting en gevolgen van de Beeldenstorm (1566) (2) (E. Van Autenboer), p.3
  • Kontrakt van een kapelaan te Eindhout uit 1790 (J. Gerits), p.167
  • Documenten betreffende de Schansen van Gerheiden en Ongelberg te Balen-Neet (1637) (J. Gerits), p.175
  • Kan. Dr. Servaas Herman Jozef Scholl, in-memoriam (R. Peeters), p.183