Jaarboek 1972-1974, XLIV- XLVI

  • Bijdrage tot de geschiedenis der Kolveniersgilden in het Oude Hertogdom Brabant (E. Van Autenboer), p.3
  • De Herentalse klokgieter Frans Claes werkte voor de kerk van Rotselaar (T.J. Gerits), p.81
  • Herstellingswerken uitgevoerd aan de dorpskerk van Westmalle (J. Bolckmans), p.86
  • Het eerste vrouwenklooster van de Heilig-Graforde in de Nederlanden (Marie-Hereswitha), p.129
  • Historische gegevens over het orgel der St.-Andrieskerk te Balen-Neet (E. Van Autenboer), p.143
  • Een Heistse bosdokter, de Witte Cannaerts (J. Buts), p.151