Jaarboek 1978, L

  • Korsendonk. Een bouwgeschiedenis archeologisch doorgerlicht (F. Brenders), p.5
  • De criminaliteit te Turnhout (1700-1789) (L. Vinck), p.39
  • Historiek en karakter van de Belgisch-Nederlandse grens tussen Maas en Schelde (H. Keeris), p.85
  • Gilde-devotie tot sint-Sebastiaan te Herentals (F. Verbiest), p.105
  • Sprokkelingen uit het historisch bos van Grootenhout (J. Geerts), p.111
  • In memoriam Zr. Marie-Hereswitha (1903-1978) met bibliografie (H. de Kok), p.131
  • Boekbesprekingen, p.141
  • Taxandria 1903-1978 auteurscatalogus en inhoudsopgave (R. Peeters, J. Smet en H. de Kok)