Jaarboek 1986, LVIII

  • Oude schoolmeesterscontracten uit de 17de en 18de eeuw (E. Put), p.5
  • Armenzorg te Brecht 1495-1620 (G. Marechal), p.29
  • De leek in de kerk tijdens de 19de en 20ste eeuw (J. Art), p.73
  • “Moge de Kempenaar nooit ontaarden” 19de eeuwse (E. Vanhautte), p.83
  • Noordkempische heimatschrijvers in het offensief
  • “Kwakzalverij en geschiedschrijving…” Achter de schermen van twee Turnhoutse historische publikaties (H. de Kok), p.111
  • De ingangspoorten van het Turnhoutse begijnhof (1700) (H. de Kok), p.123
  • Een Kempische Diogenes (1520-21) (H. de Kok), p.127
  • Zilveren “Kandelaars” uit het Turnhouts Begijnhofmuseum (M. Van Craeyvelt), p.129
  • De drang naar zelfstandigheid van Oud-Turnhout in de 16de en 17de eeuw weerspiegeld in het gildeleven (E. Van Autenboer), p.133