Jaarboek 1987, LIX

  • Hekserij en heksenvervolging in het licht van de leer van Jacob van Hoogstraten over Toverij en duivelspact (M. Gielis), p.5
  • De keien van Justitie van Turnhout (E. Van Autenboer), p.53
  • “Van vrijen komt trouwen”. Huwelijksgebruiken in de literatuur in de Kempen (M. Van den Berg), p.60
  • De produktie van het Turnhoutse beeldhouwersatelier van Hendrik Peeters-Divoort (°1815-+1869) voor de Sint-Petrus en Pauluskerk te Mol (J. Jansen), p.107
  • Het Norbertinessenklooster Sint-Agnetendal in Turnhout (1687-1718) (H. de Kok), p.112
  • Muzikale verbroedering Breda-Turnhout (1868-1869) (E. Van Autenboer), p.156
  • Arbeid en arbeidsleven. Enkele aspecten van de sociale en industriële geschiedenis van de stad Turnhout 1846-1914 (1) (F. Keersmaekers), p.167