Jaarboek 1990, LXII

 • Govert Loockermans, een Turnhoutenaar in Amsterdam, Nieuw-Amsterdam en New York (16177-1671) (H. Rau), p.5
 • Walter Pompe en het hoofdaltaar van de Sint-Pieterskerk te Turnhout (1738-1740) (E. Van Autenboer), p.13
 • Baarle Hertog, Belgische eilanden (J. Cuypers), p.23
 • Geboorte, huwelijk en overlijden te Turnhout tussen 1920 en 1950 (1) (K. Van Oekelen), p.59
 • De staking van 1910 te Turnhout. Een strijd voor het verenigingsrecht (F. Van Gael), p.109
 • De Turnhoutse (ban)molens in de Franse tijd (A.C.J. Verdegem), p.133
 • Tussen kerk, tafel en bed. Indices van het gezinsleven in de Antwerpse Kempen (1857-1890) (1) (E. Demuyt), p.145
 • De arbeidsinbreng en de arbeidsproduktiviteit in de 19de eeuwse Kempische landbouw (E. Vanhautte), p.261
 • Bedevaartgangers uit Turnhout in de 17de eeuw (E. Van Autenboer), p.275
 • Geestelijke achtergronden van de Brabantse omwenteling (J. Van den Broeck), p.285
 • Zilveren “Lepels en Vorken” uit het Turnhouts Begijnhofmuseum (M. Van Craeyvelt), p.291
 • Van menigherhande dinghen [eetgewoonten, diefstal, volksgeneeskunde, Poppels geld, Sint-Pieterskerk Turnhout] (E. Van Autenboer), p.293
 • Bouwhistoriek van de kapel van Allier te Emblem-Ranst. Volksdevotie te Lier en omgeving (W. Van den Branden), p.297