Jaarboek 1991, LXIII

 • Geschiedenisprijs 1990 van het Gemeentekrediet van België, p.5
 • Het gasthuis en de gasthuiscommunauteit te Turnhout 1608- 1797 (1) (K. Kloeck), p.9
 • Geboorte, huwelijk en overlijden te Turnhout tussen 1920 en 1950 (2) (K. Van Oekelen), p.67
 • Tussen kerk, tafel en bed. Indices van het gezinsleven in de Antwerpse Kempen (1857-1890) (2) (E. Demuyt), p.113
 • In de ban van Antwerpen: De Kempen in de zestiende eeuw (F. Vermeylen), p.229
 • De 19de eeuw in Hoogstraten. Een grensgebied versus de nieuwe wereld (E. Vanhautte), p.245
 • Het Daensisme in de Kempen (H. Landuyt), p.259
 • Turnhoutse koperslagers in de 18de eeuw (E. Van Autenboer), p.267
 • De schilderijen van Franciscus Xavery op het Kasteel van Turnhout (H. de Kok), p.271
 • Van menigherhande dinghen [begijnen, kerk van Vorselaar, volksgeneeskunde, Turnhout, Diest, paasdag, weerspreuken, ketelmuziek] (E. Van Autenboer), p.279
 • Een zilveren “hostiedoos” in het Turnhouts Begijnhofmuseum (M. Van Craeyvelt), p.283
 • Van droom tot werkelijkheid. De Maquette van Turnhout in het Taxandriamuseum (F. de Vel), p.287
 • Een schilderij van Jos Van Gerwen uit de collectie van het Taxandriamuseum (H. de Kok & E. Van Autenboer), p.291