Jaarboek 1993, LXV

 • Taxandria 1903-1993 (F. De Vel), p.5
 • Fanny Diercxsens en de kanthandel La Campinoise te Turnhout (1910-1940) (1) (F. Sorber), p.11
 • Enkele Kempische soldatenbrieven uit de Napoleontische tijd (E. De Lelys), p.27
 • De bouw van de Sint-Luciakapel te Rosselaar-Balen in 1663 (J. Jansen), p.71
 • Het Turnhoutse notariaat in het Ancien Regime (M.J.E. Huygaerts), p.91
 • Het gasthuis en de gasthuiscommunauteit te Turnhout 1608- 1797 (2) (K. Kloeck), p.109
 • Beknopt Kalendarium betrekkelijk de Turnhoutse banmolens (A.C.J. Verdegem), p.131
 • Jacob Jordaens en Turnhout (E. Van Autenboer), p.155
 • De grens: culturele eenheid of tweeheid in de Kempen (1800-1914) (E. Van Autenboer), p.159
 • Overlijden te Turnhout tussen 1920 en 1950 (K. Van Oekelen), p.177
 • Op weg naar citoyens, soldaten van Napoleon en brigands. Soldateska in de Oostenrijkse en Franse tijd (H. de Kok), p.207
 • Rails over de grens (J.H.S.M. Veen), p.233
 • Overpeinzingen van een Belgische Nederlander (L.P.L. Pirenne), p.255
 • De formele beschrijving van de Turnhoutse schepenregisters (1427-1457) (I. Helsen), p.262
 • Nog over vroedvrouwen, een mededeling (H. de Kok), p.291