Jaarboek 1994, LXVI

  • Magie en religie in het oude hertogdom Brabant. Een (M. Gielis), p.5
  • verkennend onderzoek naar de heksenwaan en de waan van historici
  • “Deughdelijcke cantoren gegerneseert met schildtpadde” of twee kunstkasten in Turnhouts’ bezit (R. Fabri), p.111
  • De “Valkerij” in het Taxandria-museum. Een anekdote (F. de Vel), p.131
  • Het gasthuis en de gasthuiscommunauteit te Turnhout 1608- 1797 (3) (K. Kloeck), p.141
  • De strafrechterlijke bevoegdheid van de Turnhoutse schepenen (1427-1457) (I. Helsen), p.179
  • Stede “den Santbergh” aen den wegh naer Outturnhout (A.C.J. Verdegem), p.195
  • Van fabriek van siamoises tot restaurant. Een pand in de Turnhoutse Bloemekensgang (H. de Kok), p.205