Jaarboek 1999, LXXI

  • Goswinus Anna Maria Felix de Fierlandt (1735-1804). Een Turnhoutse bevoorrechte getuige van het einde van een tijdperk [de Fierlant] (F. Stevens), p.7
  • Het monument voor de Turnhoutse gesneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog op het Zegeplein (S. Van Clemen), p.23
  • Een geval van superstitie te Turnhout (1631) (E. Van Autenboer), p.35
  • De hostiebakkerij op het begijnhof van Turnhout van 1895 tot 1961 (M. Proost), p.37
  • Bevel (provincie Antwerpen): Geslepen bijl (G. Aerts & C. Verbeek), p.127
  • Mislukte opleiding tot chirurgijn en de nasleep ervan (tweede helft 17de eeuw) (E. Van Autenboer), p.129
  • Jozef Simons op het Klein Seminarie te Hoogstraten (1900- 1907) (G. Landuyt), p.137
  • Spotnamen, spotgebruiken en volkshumor uit de Turnhoutse Kempen (5) (G. Sels), p.175
  • Vertakking naer Turnhout van het vereenigingskanaal der Maes naer de Schelde (M. Willockx i.s.m.v R. Verheyen), p.215