Jaarboek 2003, LXXV 1

  • Jubileumboek
  • 100 jaar Taxandria (E. Van Autenboer), p.7
  • Van boegbeeld tot vreemde eend in de Kempische bijt. Louis Stroobant (1862-1950) Medestichter en eerste voorzitter van de Geschied- en Oudheidkundige Kring Taxandria (F. De Vel), p.115
  • Taxandriamuseum [beschrijving museumcollectie] (F. De Vel), p.125