Jaarboek 2005, LXXVII

  • “In naam van het Franse volk”: Twee “Kapiteins van opstandelingen”, Pieter Corbeels en Albert Meulemans, voor de krijgsraad (1) (J. Boone), p.5
  • “De doortocht van de Rode Zee” en “De val van de muren van Jericho” Oudtestamentische schilderijen in het Taxandria- museum (F. De Vel), p.111
  • De Aard van de Zes Dorpen 1332-1822. Caususonderzoek naar een Kempense gemene heide (2) (N. Paepen), p.123
  • Dagelijks leven in de Sint-Andrieskerk te Balen in de 17de en 18de eeuw (J. Jansen), p.231
  • Nog uitdrukkingen en spreuken rond speelkaarten (G. Landuyt), p.245