Jaarboek 2007, LXXIX

  • Een ter dood veroordeelde moordenaar wordt nadien gek verklaard en vrijgesproken. Zijn mémories en zijn tekeningen (Geel, België, 1844) (H. Platelle), p.5
  • Triumphus Iesu oft godliicke lofsangen. Een geestelijk liedboek ontstaan in het klooster Sion te Lier (K.M. Huybrechts), p.21
  • Devotie aan de grens. Bedevaartplaatsen in de dekenij Hoogstraten in de 17de en 18de eeuw (2) (A. De Roeck), p.101
  • Het abdijdomein van de abdij van Tongerlo in de 15de -13de eeuw (met speciale aandacht voor de pachthoeves van de abdij) (2) (C. Heerman), p.131
  • Het Klein Seminarie van Hoogstraten in 1872 en de oudste Vlaamse studentenkring (G. Landuyt), p.157
  • De herkomst van de Kempische familie Sas, op basis van archiefgegevens en Y-chromosonaal DNA onderzoek, als mogelijke sleutel tot de oorsprong van de Saksen (B. Sas), p.171
  • Van dwarsliggers en andere binken, geboorte-gebruiken in de Turnhoutse Kempen in de eerste helft van de 20ste eeuw (M. Gielis, H. de Kok, G. Landuyt), p.221