Jaarboek 2013, LXXXV

 • Jaarverslag Taxandria 2013 (M.-P. Peeters), p.5
 • Leven en wonen in Merksplas-kolonie, 1920-1940 (T. Leunen), p.11
 • De kolonie van Merksplas, 1920-1940: een algemeen besluit (T. Leunen), p.95
 • Bunkers van de Eerste Wereldoorlog in Turnhout (G. Melis), p.101
 • ‘Den bekwamen en ievervollen archivaris’: Jozef Jansen en het Stadsarchief van Turnhout (1909-1949) (B. Dierckx), p.123
 • Jong zijn in Turnhout in de achttiende eeuw: Persoonlijke herinneringen van Jacob Van der Sanden (S. Van Impe), p.159
 • Over relieken en echtheidsattesten in het bijzonder deze van de H. Odrada vereerd te Balen en te Mol-Millegem (J. Jansen), p.179
 • Het zesde schooldistrict van 1815 tot 1830 (G. Landuyt), p.195
 • Vosselaar viert een student: Joannes Baptiste Roes (1814-1860) (J. Jacobs), p.225
 • Beknopte geschiedenis van de wetenschappelijke bibliotheek Taxandria in het Stadsarchief Turnhout (B. Sas), p.271
 • De fotocollectie van het Stadsarchief Turnhout (B. Sas), p.281
 • Tussen erfgoed en natuur: een verkoopsdocument van turf uit 1823 in Landschap De Liereman geanalyseerd (J. Van den Berghe), p.287
 • Het begin van de Grote Oorlog in de Noorderkempen, Het oorlogsdagboek van superior Jansen (G. Landuyt), p.295
 • De Kempense pioniersjaren van het spiraaltje (D. Janssens & K. Van den Broeck), p.313