Jaarboek 2017, LXXXIX

  • Jaarverslag 2017 (Marie-Paule Peeters), p.5
  • Over hinderlijke inrichtingen en patentplichtigen. Het gemeentearchief als rijke bron voor lokale bedrijfdsgeschiedenis (Bart Sas), p.11
  • Een beknopte geschiedenis van de Koninklijke Bloemenmaatschappij Dodonaea in Turnhout (Bert Hendrickx), p.31
  • Het achtste schooldistrict van 1815 tot 1830 (Guido Landuyt), p. 75
  • De eerste onder zijn gelijken (Guido Landuyt), p. 149
  • Studieloopbanen in de Latijnse scholen in de Kempen (Guido Landuyt), p. 179
  • Remy Cornelissen (1913-1990): portret van een kunstenaar (Sam Van Clemen), p. 199
  • De ‘Buesse Gilde’ Sint-Ambrosius uit Meer (Frans Snijders) p. 215