Oeuvre Napoleon Daems (1852-1939)

Napoleon Daems (Turnhout, 1852–1939) was een beeldhouwer die samen met zijn atelier een groot oeuvre in Turnhout en in heel België naliet. Via zijn familie konden we het orderboekje van Napoleon Daems inscannen. Jaak Jansen (van 1967 tot 2003 als licentiaat kunstgeschiedenis verbonden aan het “Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium” te Brussel) maakte een transcriptie. Voor het Taxandria Jaarboek 2022 (verschijnt in juni 2023) schreef Jansen een uitgebreid artikel ‘NAPOLEON DAEMS, succesrijk ondernemer, katholieke persoonlijkheid, spilfiguur in het artistiek-ambachtelijke milieu te Turnhout’.

Klik hier voor de transcriptie (PDF).

Scans