Oorkonden Abdij van Nazareth (Lier)

Hierbij vindt u de inventaris van oorkonden m.b.t. de abdij van Nazareth bij Lier, aanwezig in het Archief Stad en OCMW te Lier. De inventaris werd opgesteld door dhr. Jef Van den Bergh - Turnhout, februari 2020, en is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken:

  1. Bronnen en gebruikte afkortingen
  2. De teksten in aantallen
  3. Lijst van de documenten, chronologisch gerangschikt, en met verkort regest
  4. Inventaris van de documenten, chronologisch gerangschikt, met regest en/of samenvatting tekst en/of transcriptie

De oorkonden betreffen een periode lopend van juli 1220 tot september 1769.