Tekening uit het eeuwfeestboek slag van Turnhout 1789-1889 met een historische praalstoet. De latere burgemeester François du Four speelde Antoon van Bourgondië.
Tekening uit het eeuwfeestboek slag van Turnhout 1789-1889 met een historische praalstoet. De latere burgemeester François du Four speelde Antoon van Bourgondië.

'Valkerij, verborgen in onze geschiedenis', lezing 16/3/23

Lezing door dhr. Kris Ulens
op donderdag 16 maart 2023

Valkerij, verborgen in onze geschiedenis

Op donderdag 16 maart om 20.00 uur zal dhr. Kris Ulens een lezing houden op de zolder van het Taxandriamuseum, Begijnenstraat 28 in Turnhout. De jongeling denkt dat de dingen nieuw zijn in het leven. Maar later realiseert hij zich dat het eerder hij was die het nieuwe element was in het verhaal en niet wat er al was. Valkerij is niet nieuw. Valkerij heeft eeuwenlang onze streken beïnvloed. Zelfs de kennis en kunde om een valk te trainen en te jagen werd aanzien als de basiskennis tot het leven. Valkerij zit diep geworteld in onze cultuur. De woorden 'gentleman', 'bruid' en 'bruidegom' zijn maar enkele verwijzingen. Ontdek wat valkerij omvat, ontdek waarom ook UNESCO het belangrijk vond om valkerij te erkennen als Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. De wereld van de roofvogels spreekt sinds mensenheugenis tot onze verbeelding. Haast in ieder rijk, in iedere cultuur, in iedere beschaving speelden roofvogels een voorname rol. Van goden tot afbeelding op blazoenen, van liederen en gedichten tot de heraldiek. Valkerij is de kunst waarbij men een unieke band, een partnerschap weet op te bouwen met een wilde roofvogel. Samen met de valk het veld betreden, samen op jacht, samen de natuur doorgronden gezien door de ogen van een roofvogel. Een jachtvorm die al meer dan 3000 jaar wordt beoefend. Maar hoe komt dit partnerschap tot stand?

Als voorzitter van de Belgische Valkerij Federatie 'Valkeniers.be' vzw vertegenwoordigt Kris Ulens de moderne valkerij in ons land.  In 2006 was hij initiatiefnemer voor het samenstellen van het erfgoeddossier bij UNESCO. Hierdoor heeft in 2009 de Vlaamse overheid valkerij opgenomen in de officiële Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Sedert 2003 is Kris actief als docent voor de valkerij-opleiding in Syntra, een twee jaar durende opleiding erkend door de Vlaamse Overheid. Hij is medeoprichter van Falconry Heritage Trust waar hij als co-director wereldwijd projecten ter bevordering van valkerij en de cultuurhistorische waarde ondersteunt. Kris is nog steeds een actief beoefenaar van de kunst van valkerij.