Een nieuwe kijk op de Slag van Tielenheide, lezing op 19 april 2018

Op donderdag 19 april 2018 om 20.00 uur zal Kol SBH b.d. Jean van Gils een lezing houden op de zolder van het Taxandriamuseum, Begijnenstraat 28.

Kolonel Stafbrevethouder Jean van Gils (°Turnhout), oud-leerling van Sint-Victor en recentelijk op rust gesteld, was 25 jaar in de eenheden Paracommando vooraleer de laatste jaren van zijn loopbaan in diplomatieke dienst door te brengen in het Midden Oosten.

De 'Slag bij Turnhout' (1597) is ook gekend als de 'Slag op Thielenheide'. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog won het Staatse leger van Maurits van Naussau er op glansrijke wijze de veldslag van het Spaans leger van Varax. Deze 'Heide van Tielen' maakt deel uit van het militaire domein van het 3de Bataljon Parachutisten waarvan Kolonel van Gils Korpsoverste was. Hij kent dus het terrein.

Kolonel van Gils was gedurende enkele jaren militair hoogleraar aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie en hij heeft deze 16de-eeuwse slag ontleed aan de hand van de moderne gangbare, militaire analysemethodes. Hij heeft aansluitend gepoogd deze militaire analyse te vertalen in een hopelijk begrijpbare burgerjargon. In een Nederlands militair tijdschrift noemde men de overwinning op Tielenheide "De zwaarste klap die ooit door de Nederlandse cavalerie is uitgedeeld." De moeite waard dus om eens te kijken of onze noorderburen ook hier niet schromelijk overdrijven...