Welkom

Welkom op de website van Taxandria, de Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen!

De oudste erfgoedvereniging van de Kempen, gesticht in 1903, onderzoekt, stimuleert en verspreidt de geschiedenis, volks- en heemkunde van de Antwerpse Kempen en Turnhout.

Taxandria organiseert jaarlijks vier wetenschappelijke lezingen en een cultuurhistorische uitstap. De lezingen zijn publiek toegankelijk en gratis; de uitstappen zijn voorbehouden aan de leden. Daarnaast richt de kring bij gelegenheid cursussen, museumbezoeken en tijdelijke tentoonstellingen in.

Het programma wordt aan de leden bekend gemaakt in het kwartaal ledenblad Taxandria Nieuws. Daarin worden ook verslagen en korte artikels opgenomen. Jaarlijks geeft de kring ook een jaarboek uit met wetenschappelijke bijdragen over de geschiedenis van de Kempen en Turnhout, het bewaarde erfgoed, heemkunde e.a. Beide publicaties zijn in het lidgeld inbegrepen.

De leden hebben ook gratis toegang tot de stedelijke musea van "Archief & Musea Turnhout":

  • het Taxandriamuseum
  • het Begijnhofmuseum
  • het Nationaal Museum van de Speelkaart.

Wilt u graag lid worden? Klik hier voor verdere informatie.

LAATSTE NIEUWS


Lezing 14/3/2024: De ontginning van het Koninklijk Domein, 1850-1950
Donderdag 14 maart 2024 Els Oostvogels en Danny Van der Veken "Koning in de Kempen. De ontginning van het Koninklijk Domein, 1850-1950" Op donderdag 14 maart om 20.00 uur houden Els Oostvogels en Danny Van der Veken een lezing op de zolder van het Taxandriamuseum,… Lees meer


Lezing 7/12/2023: Archeologisch onderzoek in de Kempen, een stand van zaken
Donderdag 7 december 2023 Archeologen Jeroen Adriaensen en Elly Heirbaut "Een stand van zaken in het archeologisch onderzoek in de Kempen. Met als casus: De opgraving Kasterlee-Spoorwegstraat in een bredere context. Bewoning en begraving uit de ijzertijd" Op donderdag 7 december om 20.00 uur wordt… Lees meer


Lezing 19/10/2023: "Oranje of Pruisen. Het Land van Turnhout, twistappel tussen Frederik I en Johan Willem Friso"
Donderdag 19 oktober 2023 Em. prof. Fred Stevens "Oranje of Pruisen. Het Land van Turnhout, twistappel tussen Frederik I, koning van Pruisen en Johan Willem Friso, prins van Oranje (1702-1732)" Op donderdag 19 oktober 2023 om 20.00 u zal em. prof. Fred Stevens een lezing… Lees meer