Welkom

Welkom op de website van Taxandria, de Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen!

De oudste erfgoedvereniging van de Kempen, gesticht in 1903, onderzoekt, stimuleert en verspreidt de geschiedenis, volks- en heemkunde van de Antwerpse Kempen en Turnhout.

Taxandria organiseert jaarlijks vier wetenschappelijke lezingen en een cultuurhistorische uitstap. De lezingen zijn publiek toegankelijk en gratis; de uitstappen zijn voorbehouden aan de leden. Daarnaast richt de kring bij gelegenheid cursussen, museumbezoeken en tijdelijke tentoonstellingen in.

Het programma wordt aan de leden bekend gemaakt in het kwartaal ledenblad Taxandria Nieuws. Daarin worden ook verslagen en korte artikels opgenomen. Jaarlijks geeft de kring ook een jaarboek uit met wetenschappelijke bijdragen over de geschiedenis van de Kempen en Turnhout, het bewaarde erfgoed, heemkunde e.a. Beide publicaties zijn in het lidgeld inbegrepen.

De leden hebben ook gratis toegang tot de stedelijke musea van "Archief & Musea Turnhout":

  • het Taxandriamuseum
  • het Begijnhofmuseum
  • het Nationaal Museum van de Speelkaart.

Wilt u graag lid worden? Klik hier voor verdere informatie.

LAATSTE NIEUWS


Militaire herfstmanoeuvres op de Ravelse heide ten tijde van het Koninkrijk der Nederlanden (1820-1829)
Op donderdag 21 maart 2019 om 20.00 uur zal em. prof. dr. Fred Stevens een lezing houden op de zolder van het Taxandriamuseum, Begijnenstraat 28. Het bestaan van Ravels kamp (in het noorden van Turnhout) is onlosmakelijk verbonden met de organisatie van het leger tijdens… Lees meer


Kunst zonder Kerk – Kerk zonder Kunst’. Finissage expo ‘Ontmoeting & Contrast’
Op donderdag 24 januari 2019 wordt de tentoonstelling ‘Ontmoeting & Contrast – Hedendaagse kunst in dialoog met de begijnhofcollectie’ feestelijk afgesloten met een symposium. Na drie korte inleidingen vindt een panel- en publieksdiscussie plaats. Vooraf kan het publiek de expo van het Begijnhofmuseum bezoeken. De… Lees meer


De wereld rond 1000. Ansfried, Thorn en vroege (motte)burchten in het oude hertogdom Brabant
We nodigen u graag uit voor de lezing van: donderdag 6 december om 20.00 uur op de zolder van het Taxandriamuseum. Drs. Bas Aarts zal een uiteenzetting brengen over: "De wereld rond 1000. Ansfried, Thorn en vroege (motte)burchten in het oude hertogdom Brabant". In de… Lees meer


Verwante berichten

Voorstelling

Benaming Taxandria

Bestuur