Welkom

Welkom op de website van Taxandria, de Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen!

De oudste erfgoedvereniging van de Kempen, gesticht in 1903, onderzoekt, stimuleert en verspreidt de geschiedenis, volks- en heemkunde van de Antwerpse Kempen en Turnhout.

Taxandria organiseert jaarlijks vier wetenschappelijke lezingen en een cultuurhistorische uitstap. De lezingen zijn publiek toegankelijk en gratis; de uitstappen zijn voorbehouden aan de leden. Daarnaast richt de kring bij gelegenheid cursussen, museumbezoeken en tijdelijke tentoonstellingen in.

Het programma wordt aan de leden bekend gemaakt in het kwartaal ledenblad Taxandria Nieuws. Daarin worden ook verslagen en korte artikels opgenomen. Jaarlijks geeft de kring ook een jaarboek uit met wetenschappelijke bijdragen over de geschiedenis van de Kempen en Turnhout, het bewaarde erfgoed, heemkunde e.a. Beide publicaties zijn in het lidgeld inbegrepen.

De leden hebben ook gratis toegang tot de stedelijke musea van "Archief & Musea Turnhout":

  • het Taxandriamuseum
  • het Begijnhofmuseum
  • het Nationaal Museum van de Speelkaart.

Wilt u graag lid worden? Klik hier voor verdere informatie.

LAATSTE NIEUWS


Oorlogsschade Turnhout 1919-26
Lezing door mr. Femke Jansen donderdag 8 december 2022 20:00 uur Zolder van het Taxandriamuseum, Begijnenstraat 28 ‘Nooit meer oorlog’. Deze boodschap staat in vier talen op de IJzertoren in Diksmuide. Het is een boodschap van hoop die na de Eerste Wereldoorlog werd verspreid. België… Lees meer


Lezing ‘Les salines de Salins valent bien Turnhout’
Op donderdag 20 oktober 2022 om 20.00 uur zal em. prof. dr. Fred Stevens een lezing houden op de zolder van het Taxandriamuseum, Begijnenstraat 28: ‘Les salines de Salins valent bien Turnhout’ De ruil van het Land van Turnhout tegen de zoutziederijen van Salins tussen… Lees meer


Tweede opinietekst begraafplaats Kwakkelstraat
Jan Van den Berghe, eveneens Taxandrialid, is als ecoloog in 2020 aangezocht door de stad Turnhout om mee te schrijven aan een subsidiedossier ‘Natuur in je buurt’, waarmee de Vlaamse overheid lokale overheden of andere doelgroepen ondersteunt om meer natuur in de urbane omgeving te… Lees meer